10 kế hạ gục đề thi Sinh học - Cô Dương Thị Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • Đọc kĩ hướng dẫn
  • Câu 1 - 4
  • Câu 5 - 7
Nhấn để bật tiếng
X

PHẦN 3: HỖN CHIẾN KẾ

Bài 1. Liên hoàn kế P1

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 197

Chưa có thông báo nào