10 kế hạ gục đề thi Sinh học - Cô Dương Thị Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lí Thuyết
  • Bài 1 - 5
  • Bài 6
Nhấn để bật tiếng
X

PHẦN 2: CÔNG CHIẾN KẾ

Bài 2. Men- kế kế Dạng bài tập nhiễm sắc thể

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 236

Trong bài này, cô Dương Thu Hà sẽ hướng dẫn các em các Dạng bài tập cơ bản, lỗi HS hay mắc phải khi làm dạng bài tập nhiễm sắc thể. Các em chú ý nghe giảng và ghi chép bài đầy đủ nhé!Chưa có thông báo nào