10 kế hạ gục đề thi Sinh học - Cô Dương Thị Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • Phương pháp giải
  • Câu 1 - 2
  • Câu 3 - 4
Nhấn để bật tiếng
X

PHẦN 2: CÔNG CHIẾN KẾ

Bài 5. Men- kế kế - Di truyền học người

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 136

Trong bài này, cô Dương Thu Hà sẽ dạy cho các em 3 bước giải 100% bài các dạng bài tập phần di truyền người. 

Chưa có thông báo nào