10 kế hạ gục đề thi Sinh học - Cô Dương Thị Thu Hà

  Mục lục bài giảng
  • câu 1-3
  • câu 4-10
  • câu 11-16
Nhấn để bật tiếng
X

PHẦN 4: BẠI CHIẾN KẾ

Bài 3. Tẩu vi thượng sách- Dạng câu hỏi không rõ kiến thức

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 133

Chưa có thông báo nào