Nền tảng Tiếng Anh - Thầy Phạm Trọng Hiếu

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TỔNG QUÁT CÂU

Phương pháp phân tích câu đơn ( phần 1)

Độ dài: 20 phút

Tóm tắt nội dung

Thầy giáo sẽ giúp các bạn phân tích câu đơn, chúng ta cùng lắng nghe nhé!

Lưu ý: Các bạn làm BTTL ở tiết 2 của bài phân tích câu đơn nhé

Trao đổi bài (0)

X