Học tốt Toán 6

"Học tốt toán 6" trang bị kiến thức căn bản, các kỹ năng tư duy, giải quyết vấn đề và các dạng bài tập giúp học sinh đạt được các chuẩn đầu ra theo chương trình giáo dục phổ thông mới.
Nhấn để bật tiếng

Mô tả khóa học

Trong bối cảnh thay đổi của chương trình giáo dục phổ thông mới, rất nhiều phụ huynh, học sinh và giáo viên đều cảm thấy bất ngờ, lúng túng. Vì vậy, Học tốt toán 6 sẽ giúp giải quyết các vấn đề sau:
 • Giúp quý phụ huynh và các em học sinh tiếp cận một chương trình chuẩn đáp ứng tiêu chí "một chương trình, với nhiều bộ sách giáo khoa".
 • Trang bị các kỹ năng, phương pháp cho các em học sinh, từ đó xây dựng khả năng ứng biến, phát triển những năng lực tư duy mới cho học sinh. Đây là điều kiện tiên quyết đáp ứng những thay đổi về cấu trúc/cách thức/nội dung của các bài kiểm tra định kì hoặc kì thi tuyển sinh sắp tới.
 • Nội dung chương trình học bám sát xu hướng dạy học phát triển năng lực. Đây là xu thế tất yếu và là mục tiêu hướng đến của giáo dục. Đặc biệt với môn Toán.

Các yêu cầu khóa học

 • Học sinh cần in phiếu học tập trước khi bắt đầu bài học.
 • Đọc trước văn bản/xem trước nội dung nhắc nhở sau mỗi tiết học liền trước, trước khi bắt đầu vào tiết học mới.
 • Xem kĩ mục tiêu học tập để có thể tự đánh giá bản thân sau mỗi bài học.

Kết quả học tập

1) Kiến thức: Chắc kiến thức và thành thạo các phương pháp, kĩ năng thiết yếu để giải quyết mọi dạng bài trong các bài kiểm tra hoặc các kỳ thi.
2) Kĩ năng:
 • Phát triển tư duy toán học: tư duy và lập luận toán học; tư duy mô hình hoá toán học; tư duy giải quyết vấn đề toán học.
 • Được hình thành các năng lực theo chuẩn đầu ra của chương trình Toán học 6 bao gồm năng lực chuyên môn và năng lực khác.
 • Phát triển các kĩ năng khác: kĩ năng đặt vấn đề và giải quyết vấn đề, kĩ năng trình bày, phản biện, dự đoán, giao tiếp, diễn đạt...

Đối tượng

 • Học sinh lớp 6 muốn chủ động tham khảo chương trình mới hoặc học và ôn luyện kiến thức đã được học trên lớp.
 • Phụ huynh muốn tiếp cận nội dung chương trình và tham khảo cách dạy để hướng dẫn con mình tự học.
 • Giáo viên muốn tham khảo để chuẩn bị cho bài giảng trên lớp.

Đề cương khóa học

CHƯƠNG I. SỐ TỰ NHIÊN

Bài 10. Số nguyên tố - Hợp số


Bài 13. Bội chung - Bội chung nhỏ nhất


 • Bài 13. Bội chung - Bội chung nhỏ nhất

  • (22/06/2021)
 • Luyện tập về Bội chung - Bội chung nhỏ nhất

  • (24/06/2021)

Hoạt động giải quyết vấn đề thực tiễn


 • Hoạt động giải quyết vấn đề thực tiễn

  • (26/06/2021)

Ôn tập chương I


 • Ôn tập chương I

  • (28/06/2021)
 • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI CHƯƠNG I (01/07/2021)

CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN

Bài 1. Số nguyên âm


 • Bài 1. Số nguyên âm

  • (30/06/2021)
 • Luyện tập về Số nguyên âm

  • (02/07/2021)

Bài 2. Tập hợp các số nguyên


 • Bài 2. Tập hợp các số nguyên

  • (04/07/2021)
 • Luyện tập về Tập hợp các số nguyên

  • (06/07/2021)

Bài 3. Phép cộng các số nguyên


 • Bài 3. Phép cộng các số nguyên

  • (08/07/2021)
 • Luyện tập về Phép cộng các số nguyên

  • (10/07/2021)

Bài 4. Phép trừ số nguyên - Quy tắc dấu ngoặc


 • Bài 4. Phép trừ số nguyên - Quy tắc dấu ngoặc

  • (12/07/2021)
 • Luyện tập về Phép trừ số nguyên - Quy tắc dấu ngoặc

  • (14/07/2021)
 • ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I (cập nhật sau)

Bài 5. Phép nhân các số nguyên


 • Bài 5. Phép nhân các số nguyên

  • (16/07/2021)
 • Luyện tập về Phép nhân các số nguyên

  • (18/07/2021)

Bài 6. Phép chia hết hai số nguyên - Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên


 • Bài 6. Phép chia hết hai số nguyên - Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên

  • (20/07/2021)
 • Luyện tập về Phép chia hết hai số nguyên - Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên

  • (22/07/2021)

Hoạt động trải nghiệm


 • Hoạt động giải quyết vấn đề thực tiễn

  • (24/07/2021)

Ôn tập chương II


 • Ôn tập chương II

  • (26/07/2021)
 • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI CHƯƠNG II (25/07/2021)

CHƯƠNG III. HÌNH HỌC TRỰC QUAN

Bài 1. Tam giác đều - Hình vuông - Lục giác đều


 • Bài 1. Tam giác đều - Hình vuông - Lục giác đều

  • (28/07/2021)
 • Luyện tập về Tam giác đều - Hình vuông - Lục giác đều

  • (30/07/2021)

Bài 2. Hình chữ nhật - Hình thoi


 • Bài 2. Hình chữ nhật - Hình thoi

  • (01/08/2021)
 • Luyện tập về Hình chữ nhật - Hình thoi

  • (03/08/2021)

Bài 3. Hình bình hành


 • Bài 3. Hình bình hành

  • (05/08/2021)
 • Luyện tập về Hình bình hành

  • (07/08/2021)

Bài 4. Hình thang cân


 • Bài 4. Hình thang cân

  • (09/08/2021)
 • Luyện tập về Hình thang cân

  • (11/08/2021)

Bài 5. Hình có trục đối xứng


 • Bài 5. Hình có trục đối xứng

  • (13/08/2021)
 • Luyện tập về Hình có trục đối xứng

  • (15/08/2021)

Bài 6. Hình có tâm đối xứng


 • Bài 6. Hình có tâm đối xứng

  • (17/08/2021)
 • Luyện tập về Hình có tâm đối xứng

  • (19/08/2021)

Bài 7. Đối xứng trong thực tiễn


 • Bài 7. Đối xứng trong thực tiễn

  • (21/08/2021)

Thực hành phần mềm GeoGebra


 • Thực hành phần mềm GeoGebra

  • (23/08/2021)

Ôn tập chương III


 • Ôn tập chương III

  • (25/08/2021)
 • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI CHƯƠNG III (25/08/2021)
 • ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (cập nhật sau)

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ YÊU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC XUẤT

Bài 1. Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệu


 • Bài 1. Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệu

  • (27/08/2021)
 • Luyện tập về Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệu

  • (29/08/2021)

Bài 2. Biểu đồ cột kép


 • Bài 2. Biểu đồ cột kép

  • (31/08/2021)
 • Luyện tập về Biểu đồ cột kép

  • (02/09/2021)

Bài 3. Mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản


 • Bài 3. Mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản

  • (04/09/2021)
 • Luyện tập về Mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản

  • (06/09/2021)

Bài 4. Xác suất thực nghiệm trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản


 • Bài 4. Xác suất thực nghiệm trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản

  • (08/09/2021)
 • Luyện tập về Xác suất thực nghiệm trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản

  • (10/09/2021)

Ôn tập chương IV


 • Ôn tập chương IV

  • (12/09/2021)
 • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI CHƯƠNG IV (13/09/2021)

CHƯƠNG V. PHÂN SỐ

Bài 1. Phân số với tử và mẫu là số nguyên


 • Bài 1. Phân số với tử và mẫu là số nguyên

  • (14/09/2021)
 • Luyện tập về Phân số với tử và mẫu là số nguyên

  • (16/09/2021)

Bài 2. So sánh phân số - Hỗn số dương


 • Bài 2. So sánh phân số - Hỗn số dương

  • (18/09/2021)
 • Luyện tập về So sánh phân số - Hỗn số dương

  • (20/09/2021)

Bài 3. Phép cộng, phép trừ phân số


 • Bài 3. Phép cộng, phép trừ phân số

  • (22/09/2021)
 • Luyện tập về Phép cộng, phép trừ phân số

  • (24/09/2021)

Bài 4. Phép nhân, phép chia phân số


 • Bài 4. Phép nhân, phép chia phân số

  • (26/09/2021)
 • Luyện tập về Phép nhân, phép chia phân số

  • (28/09/2021)
 • ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II (cập nhật sau)
 • ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II (cập nhật sau)

Bài 5. Số thập phân


 • Bài 5. Số thập phân

  • (30/09/2021)
 • Luyện tập về Số thập phân

  • (02/10/2021)

Bài 6. Phép cộng, phép trừ số thập phân


 • Bài 6. Phép cộng, phép trừ số thập phân

  • (04/10/2021)
 • Luyện tập về Phép cộng, phép trừ số thập phân

  • (06/10/2021)

Bài 7. Phép nhân, phép chia số thập phân


 • Bài 7. Phép nhân, phép chia số thập phân

  • (08/10/2021)
 • Luyện tập về Phép nhân, phép chia số thập phân

  • (10/10/2021)

Bài 8. Ước lượng và làm tròn số


 • Bài 8. Ước lượng và làm tròn số

  • (12/10/2021)
 • Luyện tập về Ước lượng và làm tròn số

  • (14/10/2021)

Bài 9. Tỉ số - Tỉ số phần trăm


 • Bài 9. Tỉ số - Tỉ số phần trăm

  • (16/10/2021)
 • Luyện tập về Tỉ số - Tỉ số phần trăm

  • (18/10/2021)

Bài 10. Hai bài toán về phân số


 • Bài 10. Hai bài toán về phân số

  • (20/10/2021)
 • Luyện tập về Hai bài toán về phân số

  • (22/10/2021)

Hoạt động trải nghiệm vấn đề thực tiễn


 • Hoạt động trải nghiệm vấn đề thực tiễn

  • (24/10/2021)

Ôn tập chương V


 • Ôn tập chương V

  • (26/10/2021)
 • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI CHƯƠNG V (27/10/2021)

CHƯƠNG VI. HÌNH HỌC PHẲNG

Bài 1. Điểm - Đường thẳng


 • Bài 1. Điểm - Đường thẳng

  • (27/10/2021)
 • Luyện tập về Điểm - Đường thẳng

  • (28/10/2021)

Bài 2. Hai đường thẳng song song - Hai đường thẳng cắt nhau


 • Bài 2. Hai đường thẳng song song - Hai đường thẳng cắt nhau

  • (29/10/2021)
 • Luyện tập về Hai đường thẳng song song - Hai đường thẳng cắt nhau

  • (30/10/2021)

Bài 3. Đoạn thẳng


 • Bài 3. Đoạn thẳng

  • (31/10/2021)
 • Luyện tập về Đoạn thẳng

  • (01/11/2021)

Bài 4. Tia


 • Bài 4. Tia

  • (02/11/2021)
 • Luyện tập về Tia

  • (03/11/2021)

Bài 5. Góc


 • Bài 5. Góc

  • (04/11/2021)
 • Luyện tập về Góc

  • (05/11/2021)

Hoạt động trải nghiệm vấn đề thực tiễn


 • Hoạt động trải nghiệm vấn đề thực tiễn

  • (06/11/2021)

Ôn tập chương VI


 • Ôn tập chương VI

  • (07/11/2021)
 • ĐỀ KIỂM TRA CUỐI CHƯƠNG VI (08/11/2021)
 • ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II (cập nhật sau)
Giới thiệu giáo viên
Nguyễn Quyết Thắng
Nguyễn Quyết Thắng -

Thầy Nguyễn Quyết Thắng hiện đang là nghiên cứu sinh tại ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN, đã có nhiều năm kinh nghiệm luyện thi HS giỏi cả môn Toán và Vật lí.

Thầy Nguyễn Quyết Thắng hiện đang là nghiên cứu sinh tại ĐHKHTN - ĐHQGHN, đã có nhiều năm kinh nghiệm luyện thi HSG cả môn Toán và Vật lí. 

Nguyễn Thị Mai Quỳnh
Nguyễn Thị Mai Quỳnh -

Phong cách giảng dạy hướng đến tăng cường và phát triển năng lực cho các em HS không chỉ trong giải toán mà còn hình thành những thói quen tốt trong cuộc sống.

Thành tích nổi bật: 2 năm liền nhận học bổng của Giáo sư Hitoshi Murakami - Viện Công nghệ Tokyo Nhật bản dành cho sinh viên có công trình nghiên cứu khoa học.