TopClass iLearn Toán 6 - Cánh diều

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1. Tìm BC - BCNN
  • Dạng 2. Tìm BC - BCNN thỏa mãn điều kiện
  • Dạng 3. Cộng - trừ phân số không cùng mẫu
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 13. Bội chung - Bội chung nhỏ nhất

Luyện tập về Bội chung - Bội chung nhỏ nhất (P1)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 1.556

Chưa có thông báo nào