TopClass iLearn Toán 6 - Cánh diều

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1: Tính giá trị biểu thức: Bài 1
  • Dạng 2: Tìm số chưa biết trong một đẳng thức: Bài 2+3
  • Dạng 2: Tìm số chưa biết trong một đẳng thức: Bài 4
  • Dạng 3: So sánh: Bài 1
  • Dạng 4: Các bài toán thực tiễn: Bài 1
  • Dạng 4: Các bài toán thực tiễn: Bài 2
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 6. Thứ tự thực hiện các phép tính

Luyện tập về Thứ tự thực hiện các phép tính

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 2.685

Chưa có thông báo nào