TopClass iLearn Toán 6 - Cánh diều

  Mục lục bài giảng
  • Mô hình xác suất trong trò chơi tung đồng xu
  • Luyện tập 1
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 3. Mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản

Bài 3. Mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 1.576

Lưu ý: Bài giảng Luyện tập và Bài tập tự luyện của Bài 3 được dùng chung với Bài 4 em nhé.

Chưa có thông báo nào