TopClass iLearn Toán 6 - Cánh diều

  Mục lục bài giảng
 • Dạng 1: Nhận biết phân số
  • Khái niệm
  • Câu 1
  • Câu 2
  • Câu 3
 • Dạng 2: Phân số bằng nhau
  • Câu 1
  • Câu 2
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 1. Phân số với tử và mẫu là số nguyên

Luyện tập về Phân số với tử và mẫu là số nguyên (Phần 1)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 999

Chưa có thông báo nào