TopClass iLearn Toán 6 - Cánh diều

  Mục lục bài giảng
 • Dạng 1: Xác định dữ liệu, tiêu chí thống kê
  • Bài 1
 • Dạng 2: Đọc và phân tích dữ liệu từ bảng số liệu, biểu đồ tranh, biểu đồ cột
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
 • Dạng 3: Biểu diễn dữ liệu thống kê vào bảng số liệu, biểu đồ tranh, biểu đồ cột
  • Bài 1a
  • Bài 1b
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 1. Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệu

Luyện tập về Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệu

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 1.202

Chưa có thông báo nào