TopClass iLearn Toán 6 - Cánh diều

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Tìm giá trị phân số của một số cho trước
  • Tìm một số biết giá trị một phân số của số đó phần 1
  • Tìm một số biết giá trị một phân số của số đó phần 2
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức
  • Củng cố kiến thức
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 10. Hai bài toán về phân số

Bài 10. Hai bài toán về phân số

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 728

Chưa có thông báo nào