TopClass iLearn Toán 6 - Cánh diều

  Mục lục bài giảng
  • Tìm giá trị phân số và giá trị phần trăm của một số
  • Tìm một số biết giá trị phân số và giá trị phần trăm của số đó - Bài 1+2
  • Tìm một số biết giá trị phân số và giá trị phần trăm của số đó - Bài 3
  • Bài toán thực tiễn
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 10. Hai bài toán về phân số

Luyện tập về Hai bài toán về phân số

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 591

Chưa có thông báo nào