TopClass iLearn Toán 6 - Cánh diều

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Nhận biết góc, đỉnh, cạnh của góc - Đếm góc có chung đỉnh - Câu 1
  • Nhận biết góc, đỉnh, cạnh của góc - Đếm góc có chung đỉnh - Câu 2
  • Nhận biết góc, đỉnh, cạnh của góc - Đếm góc có chung đỉnh - Câu 3
  • Vẽ góc, so sánh góc - Câu 1
  • Vẽ góc, so sánh góc - Câu 2
  • Bài toán thực tiễn - Câu 1
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 5. Góc

Luyện tập về Góc

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 514

Chưa có thông báo nào