TopClass iLearn Toán 6 - Cánh diều

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Giới thiệu máy tính CASIO 570VN
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2, 3
Nhấn để bật tiếng
X

Sử dụng công cụ Toán học

Sử dụng máy tính cầm tay (P1)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 456

Lưu ý: Các bài thực hành sử dụng công cụ Toán học không có Phiếu học tập và Bài tập tự luyện đi kèm.

Chưa có thông báo nào