TopClass iLearn Toán 6 - Cánh diều

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu. Tia
  • Hai tia đối nhau
  • Hai tia trùng nhau
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức - Câu 1+2
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức - Câu 3
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức - Câu 4+5
  • Mở rộng và khám phá
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 4. Tia

Bài 4. Tia

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 761

Chưa có thông báo nào