TopClass iLearn Toán 6 - Cánh diều

  Mục lục bài giảng
  • 1. Tìm tỉ số của hai số, hai đại lượng - Bài 1
  • 1. Tìm tỉ số của hai số, hai đại lượng - Bài 2
  • 2. Tìm tỉ số phần trăm của hai số, hai đại lượng - Bài 1
  • 2. Tìm tỉ số phần trăm của hai số, hai đại lượng - Bài 2
  • 2. Tìm tỉ số phần trăm của hai số, hai đại lượng - Bài 3
  • 3. Các bài toán thực tiễn
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 9. Tỉ số - Tỉ số phần trăm

Luyện tập về Tỉ số - Tỉ số phần trăm

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 568

Chưa có thông báo nào