TopClass iLearn Toán 6 - Cánh diều

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1. Viết gọn các biểu thức dưới dạng lũy thừa
  • Dạng 2. Tính giá trị của biểu thức chứa lũy thừa
  • Dạng 3. Tìm số chưa biết trong một đẳng thức chứa lũy thừa
  • Dạng 4. So sánh
  • Dạng 5. Bài toán thực tiễn
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 5. Phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên

Luyện tập về Phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 5.703

Chưa có thông báo nào