TopClass iLearn Toán 6 - Cánh diều

  Mục lục bài giảng
  • Viết phân số thập phân dưới dạng số thập phân và ngược lại: Bài 1
  • Viết phân số thập phân dưới dạng số thập phân và ngược lại: Bài 2
  • So sánh
  • Các bài toán thực tiễn
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 5. Số thập phân

Luyện tập về Số thập phân

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 585

Chưa có thông báo nào