TopClass iLearn Toán 6 - Cánh diều

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Số nguyên tố - Hợp số
  • Luyện tập
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức
  • Mở rộng - Khám phá
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 10. Số nguyên tố - Hợp số

Bài 10. Số nguyên tố - Hợp số

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 3.827

Lưu ý: Phần Luyện tập và Bài tập tự luyện của bài Số nguyên tố - Hợp tố được dùng chung với bài Phân tích một số ra thừa số nguyên tố các em nhé!

Chưa có thông báo nào