TopClass iLearn Toán 6 - Cánh diều

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu - Yếu tố cơ bản của hình bình hành
  • Vẽ hình bình hành
  • Chu vi - Diện tích
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức - Củng cố
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 3. Hình bình hành

Bài 3. Hình bình hành

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 1.109

Lưu ý: Bài giảng Luyện tập về hình bình hành được gộp chung với Luyện tập về hình thang cân và được cập nhật dưới bài Hình thang cân

Chưa có thông báo nào