TopClass iLearn Toán 6 - Cánh diều

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1. Xác định trục ĐX của hình
  • Dạng 2. Vẽ hình để được hình có trục đối xứng
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 5. Hình có trục đối xứng

Luyện tập về Hình có trục đối xứng

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 619

Chưa có thông báo nào