TopClass iLearn Toán 6 - Cánh diều

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1. Nhận biết số nguyên tố, hợp số - Bài 1 a
  • Dạng 1. Nhận biết số nguyên tố, hợp số - Bài 1 b, c, d
  • Dạng 2. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
  • Dạng 3. Tìm ước. Số các ước của một số
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 11. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Luyện tập về Số nguyên tố - Phân tích một số ra thừa số nguyên tố (P1)

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 2.098

Chưa có thông báo nào