TopClass iLearn Toán 6 - Cánh diều

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 3. Tìm ước, số các ước của một số
  • Dạng 4. Các bài toán thực tiễn
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 11. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Luyện tập về Số nguyên tố - Phân tích một số ra thừa số nguyên tố (P2)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 1.281

Chưa có thông báo nào