TopClass iLearn Toán 6 - Cánh diều

  Mục lục bài giảng
  • Mở đầu
  • Phép cộng hai phân số
  • Phép cộng hai phân số (tiếp)
  • Tính chất phép cộng hai phân số
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 3. Phép cộng, phép trừ phân số

Bài 3. Phép cộng, phép trừ phân số (Phần 1)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 1.220

Chưa có thông báo nào