TopClass iLearn Toán 6 - Cánh diều

  Mục lục bài giảng
  • 1. Làm tròn số - Bài 1
  • 1. Làm tròn số - Bài 2+3
  • 2. Ước lượng kết quả phép tính
  • 3. Các bài toán thực tiễn
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 8. Ước lượng và làm tròn số

Luyện tập về Ước lượng và làm tròn số

Độ dài: 5 phút - Số lượt học 433

Chưa có thông báo nào