TopClass iLearn Toán 6 - Cánh diều

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1: Tính toán với số thập phân: Câu 1a,b
  • Dạng 1: Tính toán với số thập phân: Câu 1c,d
  • Dạng 1: Tính toán với số thập phân: Câu 1e
  • Dạng 2: Tính hợp lý
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 7. Phép nhân, phép chia số thập phân

Luyện tập về Phép nhân, phép chia số thập phân (Phần 1)

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 813

Chưa có thông báo nào