TopClass iLearn Toán 6 - Cánh diều

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1: Nhận dạng hình
  • Dạng 2: Vẽ hình
  • Dạng 3: Cắt ghép hình
  • Dạng 4: Chu vi - Diện tích
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 4. Hình thang cân

Luyện tập về Hình bình hành - Hình thang cân

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 806

Chưa có thông báo nào