TopClass iLearn Toán 6 - Cánh diều

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1. Các bài tập về tập hợp số nguyên Z
  • Dạng 2. Biểu diễn số nguyên trên trục số
  • Dạng 3. Tìm số đối của một số nguyên cho trước
  • Dạng 4. So sánh các số nguyên
  • Dạng 5. Các bài toán thực tế
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 2. Tập hợp các số nguyên

Luyện tập về Tập hợp các số nguyên

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 1.384

Chưa có thông báo nào