TopClass iLearn Toán 6 - Cánh diều

  Mục lục bài giảng
  • Mục tiêu - Nội dung bài học
  • 1.Làm tròn số nguyên - Bài toán 1
  • Ví dụ 1 - Luyện tập 1
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 8. Ước lượng và làm tròn số

Bài 8. Ước lượng và làm tròn số (Phần 1)

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 773

Chưa có thông báo nào