TopClass iLearn Toán 6 - Cánh diều

  Mục lục bài giảng
  • Thí nghiệm 1, mục tiêu và nội dung bài học
  • Xác suất thực nghiệm trong trò chơi tung đồng xu
  • Xác suất thực nghiệm trong trò chơi lấy đồ trong hộp
  • Bài tập chiếm lĩnh kiến thức
  • Củng cố kiến thức
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 4. Xác suất thực nghiệm trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản

Bài 4. Xác suất thực nghiệm trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 1.196

Chưa có thông báo nào