TopClass iLearn Toán 6 - Cánh diều

  Mục lục bài giảng
  • 2.Làm tròn số thập phân - Bài toán 2 - Ví dụ 2
  • Luyện tập 2 -Luyện tập 3
  • Bài tập chiếm linh kiến thức
  • Mở rộng và khám phá
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 8. Ước lượng và làm tròn số

Bài 8. Ước lượng và làm tròn số (Phần 2)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 552

Chưa có thông báo nào