TopClass iLearn Toán 6 - Cánh diều

  Mục lục bài giảng
  • Phần mở đầu
  • Mục tiêu, nội dung bài học. Số đối của một số thập phân
  • Phép cộng số thập phân
  • Phép cộng số thập phân (tiếp)
  • Tính chất của phép cộng các số thập phân
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 6. Phép cộng, phép trừ số thập phân

Bài 6. Phép cộng, phép trừ số thập phân (Phần 1)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 993

Chưa có thông báo nào