TopClass iLearn Toán 6 - Cánh diều

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1. Tính toán với số thập phân
  • Dạng 2: Tính hợp lí
  • Dạng 3: Tìm số chưa biết trong đẳng thức
  • Dạng 4: Các bài toán thực tiễn
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 6. Phép cộng, phép trừ số thập phân

Luyện tập về Phép cộng, phép trừ số thập phân

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 535

Chưa có thông báo nào