TopClass iLearn Toán 6 - Cánh diều

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu về phần mềm Geogebra
  • Sử dụng trực tiếp lệnh trong CAS
    • Tìm ước và ƯCLN
    • Tìm BCNN và tìm số dư
    • Tìm ƯCLN của 2 số, BCNN của 3 số
    • Tìm ƯCLN của 3 số, BCNN của 4 số
Nhấn để bật tiếng
X

Sử dụng công cụ Toán học

Thực hành phần mềm GeoGebra - Phần 1

Độ dài: 8 phút - Số lượt học 729

Chưa có thông báo nào