TopClass iLearn Toán 6 - Cánh diều

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1. Nhận dạng tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều
  • Dạng 2. Vẽ tam giác, hình vuông, hình lục giác đều - Bài 1, bài 2
  • Dạng 2. Vẽ tam giác, hình vuông, hình lục giác đều - Bài 3
  • Dạng 3. Tính chu vi, diện tích của hình - Bài 1
  • Dạng 4. Các bài toán liên quan đến thực tiễn - Bài 1
  • Dạng 4. Các bài toán liên quan đến thực tiễn - Bài 2
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 1. Tam giác đều - Hình vuông - Lục giác đều

Luyện tập về Tam giác đều - Hình vuông - Lục giác đều

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 1.228

Chưa có thông báo nào