TopClass iLearn Toán 6 - Cánh diều

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1: Thực hiện phép tính
  • Dạng 2: Tìm số chưa biết
  • Dạng 3: Bài toán thực tiễn
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 3. Phép cộng và phép trừ các số tự nhiên

Luyện tập về Phép cộng và phép trừ các số tự nhiên

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 3.953

Chưa có thông báo nào