TopClass iLearn Toán 6 - Cánh diều

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1: Xét tính chia hết cho 2, cho 5 của một số, một tổng (hiệu)
  • Dạng 2: Lập các số chia hết cho 2, cho 5 từ các số cho trước
  • Dạng 3: Các bài toán thực tế
  • Các dạng toán khác
Nhấn để bật tiếng
X

Bài 8. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Luyện tập về Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 2.021

Chưa có thông báo nào