5 chủ đề trọng tâm Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Các đơn vị đo thời gian thường gặp
  • Năm - Thế kỉ
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO

Bài 04. Bảng đơn vị đo thời gian.

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 109

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào