5 chủ đề trọng tâm Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Quy đồng mẫu các phân số
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 4. PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI.

Bài 02. Quy đồng phân số. So sánh phân số

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 35

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào