5 chủ đề trọng tâm Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Quy đồng mẫu các phân số
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHƯƠNG 4. PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI.

Bài 02. Quy đồng phân số. So sánh phân số

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 28

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào