5 chủ đề trọng tâm Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết cần nhớ
  • Bài 1, 2, 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN.

Bài 03. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 75

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào