5 chủ đề trọng tâm Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết cần nhớ
  • Bài 1, 2, 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN.

Bài 03. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 81

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào