5 chủ đề trọng tâm Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • So sánh phân số
    • So sánh các phân số dựa vào mẫu số
    • Phương pháp so sánh phần hơn - so sánh qua số trung gian
  • Bài tập áp dụng
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHƯƠNG 4. PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI.

Bài 02. Quy đồng phân số. So sánh phân số (tiếp)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 37

Chưa có thông báo nào