5 chủ đề trọng tâm Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết cần nhớ
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN.

Bài 07. Nhân - Chia với 10, 100, 1000, ... Nhân với số có tận cùng là 0.

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 45

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào