5 chủ đề trọng tâm Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập áp dụng
    • Bài 1
    • Bài 2
    • Bài 3
    • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 5. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ.

Bài 01. Tỉ số. Bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số (tiếp)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 36

Chưa có thông báo nào