5 chủ đề trọng tâm Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Trường hợp 1. Trong thừa số không có chữ số 0
  • Trường hợp 2. Trong thừa số có chữ số 0
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN.

Bài 11. Nhân với số có ba chữ số

Độ dài: 13 phút - Số lượt học 21

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào