5 chủ đề trọng tâm Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Trường hợp 1. Trong thừa số không có chữ số 0
  • Trường hợp 2. Trong thừa số có chữ số 0
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN.

Bài 11. Nhân với số có ba chữ số

Độ dài: 13 phút - Số lượt học 20

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào