5 chủ đề trọng tâm Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 1. SỐ TỰ NHIÊN. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO

Bài 06. Bài toán về trung bình cộng.

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 107

Lưu ý: Bài tập trắc nghiệm dùng chung cho bài 5 & 6

Chưa có thông báo nào