5 chủ đề trọng tâm Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 4. PHÂN SỐ - CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ. GIỚI THIỆU HÌNH THOI.

Bài 04. Phép trừ phân số

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 22

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào