5 chủ đề trọng tâm Toán 4

  Mục lục bài giảng
 • Lý thuyết cần nhớ
 • Bài tập áp dụng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHƯƠNG 2. BỐN PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN.

Bài 08. Đề-xi-mét vuông. Mét vuông.

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 25

Chưa có thông báo nào