5 chủ đề trọng tâm Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHƯƠNG 5. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ.

Bài 01. Tỉ số. Bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số

Độ dài: 9 phút - Số lượt học 43

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào