5 chủ đề trọng tâm Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 5. TỈ SỐ - MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ SỐ. TỈ LỆ BẢN ĐỒ.

Bài 01. Tỉ số. Bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số

Độ dài: 9 phút - Số lượt học 54

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào