5 chủ đề trọng tâm Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Dấu hiệu chia hết cho 4, 8 và 6
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHƯƠNG 3. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH.

Bài 03. Dấu hiệu chia hết cho một số (P3)

Độ dài: 9 phút - Số lượt học 14

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào