5 chủ đề trọng tâm Toán 4

  Mục lục bài giảng
  • Dấu hiệu chia hết cho 4, 8 và 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHƯƠNG 3. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH.

Bài 03. Dấu hiệu chia hết cho một số (P3)

Độ dài: 9 phút - Số lượt học 20

Giới thiệu BG

Chưa có thông báo nào